civil location 1

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI NGOẠI THẤT CIVIL

Trụ sở chính

Địa chỉ:106 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê,TP. Đà Nẵng

Điện thoại:0905 406 164

Email: [email protected]

Liên hệ