civil banner

TUYÊN BỐ SỨ MỆNH…

Đào tạo con người: Mỗi một cá nhân trong công ty ở từng vị trí khác nhau đại diện cho công ty về: nhân phẩm, năng lực và tinh thần phục vụ khách hàng. Về nhân phẩm trọng tâm là tính tính chính trực, về năng lực trọng tâm là khoa học và công nghệ, về tinh thần phục vụ phải luôn gắn “trách nhiệm” của mình vào từng hành động.

Năng lực sản xuất: Mỗi một công trình là một sản phẩm hoàn hảo về chất lượng và môi trường, áp dụng các công nghệ tiên tiến vào từng công đoạn thi công. Tuân thủ tất cả các chuẩn mực của tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng về mặt kĩ thuật, thẩm mỹ và độ an toàn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

An toàn: Công tác an toàn là bắt buộc đầu tiên trong việc tổ chức công trường hay bắt đầu mỗi công việc trên công trường. Công nhân chỉ được phép làm việc khi đủ các điều kiện đảm bảo an toàn cho mình và cho người xung quanh. Mọi công nhân có quyền từ chối làm việc khi cảm thấy công tác an toàn không được đảm bảo.

Trách nhiệm: Mỗi công việc phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Người làm việc phải đảm bảo chất lượng kĩ thuật tốt nhất cho mỗi một sản phẩm của mình, đặt hết “Tâm sức” và “trí tuệ” vào công việc. Tất cả mọi người phải biết giúp đỡ và chia sẻ công việc với người khác, góp ý kiến cần thiết để mỗi công việc ngày một tốt hơn, mỗi công nhân ngày một tiến bộ và công trình đạt “Thắng lợi” đến cuối cùng.

Chính trực: Mỗi người phải giữ đúng cam kết mình đã hứa và tuân thủ đúng nội quy công trình, chịu trách nhiệm với vai trò, lời hứa và hành động của mình ở mức cao nhất. Tuyệt đối không được có hành vi bớt xén, trộm cắp, lừa gạt.